Главная страница

  • Գրականություն։ Հաշվետվություն

    09.06.2021 by

    Առաջադրանքներ բուք Կոմիտաս Գրաբարի օրեր, Թարգմանչաց տոն թարգմանություն Փարվանա Թմկաբերդի առումը Հովհաննես Թումանյանն ու իր ստեղծագործական ժանրերը Ավետիք Իսահակյան և Եղիշե Չարենց Չարենցյան Մովսես Խորենացի: Փավստոս Բյուզանդ Ավետիք Իսահակյան և Նահապետ Քուչակ

  • Հանրապետության նախագահը

    20.05.2021 by

    Սահմանադրության 5-րդ գլուխը հանրապետության նախագահի մասին է: Հոդված 123 – ը հանրապետության նախագահի կարգավիճակի և գործառույթների մասին է, որով էլ սահմանված է, որ.  1. Հանրապետության նախագահը պետության գլուխն է: 2. Հանրապետության նախագահը հետևում է Սահմանադրության պահպանմանը: 3. Հանրապետության նախագահն իր լիազորություններն իրականացնելիս անաչառ է և առաջնորդվում է բացառապես համապետական և համազգային շահերով: 4. Հանրապետության նախագահն… Read more

View all posts

Подписаться на блог

Получайте новое содержимое прямо на почту.